max reality
MAX reality
Vyhledat nemovitost
Typ nabídky:
Typ nemovitosti: Kraj: Okres: Obec:
Statistika návštěvnosti
Pronájem bytu a trvalý pobyt.


Často se nás jak pronajímatelé, tak nájemci ptají  jak mají  postupovat když chtějí nájemci v pronajatém bytě dlouhodobě zůstat a mají potřebu mít tam nahlášen trvalý pobyt  a jak se mohou obě strany vůči této otázce stavět.Změna trvalého pobytu je popsána v zákoně č. 133/2000 o evidenci obyvatelV podstatě nájemce bytu si v bytě může zajistit trvalý pobyt, aniž by mu v tom vlastník mohl efektivně bránit. Nicméně nájemci z tohoto titulu nevznikají žádné výhody a vlastníkovi bytu žádné povinnosti.V případě, že se chce nájemce bytu přihlásit v pronajatém bytě k trvalému pobytu stačí udělat tento postup:-         Vyplnit tzv. přihlašovací  lístek k trvalému pobytu, podepsat a odevzdat na ohlašovně, což bývá na           městském úřadě.-         Mít sebou platný občanský průkaz-         Předložit nájemní smlouvu k bytu nebo úředně ověřený souhlas pronajímatele (vlastníka) s ohlášením           trvalého pobytu, případně se musí dostavit pronajímatel před úředníka osobně a stvrdit souhlas na           místě.  A jak tento trvalý pobyt v bytě zrušit?Pokud to udělá sám nájemce, tím, že se přihlásí na aktuální adrese, je to bez komplikací. V případě, že to pronajímatel bytu musí udělat  za něj, probíhá postup následovně:Vyplňte žádost, která musí obsahovat:-         identifikační údaje žadatele (jméno, narození, bydliště, trvalý pobyt)-         identifikace orgánu samospráva, kterému je určena-         specifikace žádosti: tedy žádost o zrušení trvalého pobytu v bytě žadatele-         identifikační údaje osoby  jíž má být trvalý pobyt v bytě zrušen-         adresa  na které má být osobě trvalý pobyt zrušen-         návrh žádosti-         odůvodnění žádosti-         podpis pronajímatele bytu (vlastníka) trvalý pobyt v bytě bude zrušen pokud předložíte následující                    důkazy, které se nebudou vylučovat:-         doklad o zániku užívacích práv k bytu (výpověď z nájmu bytu, vypršení nájmu, atd..)-         osoba byt neužívá (možno potvrdit svědkem, nebo ústně do protokolu na jednání s úředníkem)-         osoba v bytě zároveň nebydlí a ani není oprávněna byt užívat.

Úřad povede správní řízení a v případě zrušení trvalého pobytu v bytě se novým místem stane sídlo ohlašovny  v jejímž území byl osobě trvalý pobyt zrušen.Zpět
Doporučujeme:
Prodej rodinného domu Svitavy
Název: Prodej rodinného domu Svitavy
Obec: Svitavy
Cena: Informace v RK
Aktuality:
© 2007-2010 MAX reality - www.max-rk.cz
Radko Bartoš • živnostenské oprávnění vydané MěÚ Vysoké Mýto - odbor OŽÚ č.j. 4132-4/2006/OŽÚ, ev. č. 361108-4221-01,
datum vzniku živnostenského oprávnění 5.3. 1997 • IČO: 429 15 279

design © 2007 www.gtisk.cz | seo & code © 2010 vulgar.cz