max reality
MAX reality
Vyhledat nemovitost
Typ nabídky:
Typ nemovitosti: Kraj: Okres: Obec:
Statistika návštěvnosti
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL MŮŽE OCHRÁNIT PŘED SOUDNÍMI SPORY

Rozhodli jste se pro pronájem bytu a vyhovující byt jste si již vybrali? Zbývá jen vyřídit posledních pár formalit, podepsat nájemní smlouvu a můžete se stěhovat. Zapomenout byste neměli ani na předávací protokol. Nemuselo by se vám to vyplatit!Rekordně nízké úrokové sazby lákají stále více zájemců o nákup bydlení na investici. Nabídka bytů k pronájmu se tak rozrůstá, ale neutuchá ani zájem ze strany nájemníků. Pronájmem řeší svou bytovou situaci mnoho studentů či mladých párů, kteří si chtějí vyzkoušet společné soužití, ale také lidé, kteří se nechtějí nebo nemohou zadlužit. Vyvarovat chyb při přebírání bytu by se měli všichni.

Nájemní smlouvu si před pronájmem prostuduje téměř každý, ale po skončení nájmu vás do problémů může dostat i stav bytu. Pozornost nájemců by proto měla směřovat i k předávacímu protokolu, který slouží k zaznamenání stavu předávaného bytu. Předávací protokol není povinnou součástí nájemní smlouvy, ale jeho správné a kompletní vyplnění pomůže předejít mnohým budoucím sporům. 

Co je psáno, to je dáno

Předávací protokol by měl mít vždy písemnou podobu. V předávacím protokolu by rozhodně nemělo chybět:

  • Označení účastníků a jejich zástupců. Prohlášení pronajímatele, že byt odevzdává do užívání nájemci, a prohlášení nájemce, že byt přijímá do užívání.
  • Seznam a popis vybavení bytu, které je nájemce oprávněn užívat spolu s bytem.
  • Popis stavu bytu, zjištěných závad (např. nefunkční elektrická trouba) a poškození (např. prasklé umyvadlo).
  • Seznam a počet předávaných klíčů od bytu a společných prostor v domě.
  • Stav, sériové číslo a umístění měřících zařízení pro odečet stavu odebrané vody, tepla, plynu a elektřiny, je-li byt takovými zařízeními vybaven.
  • Výčet dokumentace předávané nájemci spolu s vybavením bytu (např. návod k obsluze plynového kotle či elektrických přístrojů).
Zdroj: dTest

Před samotným převzetím nájemního bytu se přesvědčte, že osoba, která vám byt předává, je osobou oprávněnou, je tedy vlastníkem bytu nebo má alespoň jeho souhlas. Při následné prohlídce zkontrolujte stav, vybavení a zařízení bytu. Nedostatky vytkněte pronajímateli a zaneste do předávacího protokolu. Na pozdější vady nemusí pronajímatel brát zřetel.

„Pronajímatel by měl také písemně upozornit budoucí uživatele bytu na případná rizika spojená s užíváním vybavení bytu a na povinnost provádět pravidelnou údržbu a případné povinné kontroly vybavení bytu. Platí zde doporučení: čím podrobněji, tím lépe. Nájemce a pronajímatel se tak do budoucna vyhnou sporům o případné závady nebo dokonce způsobenou škodu,“ doporučuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.

Nájemce by se měl při převzetí bytu také seznámit se společnými prostory a umístěním uzávěru plynu, vody, vypínači elektrické energie a v neposlední řadě s domovním řádem.

(Ne)vratná kauce

Při pronájmu je běžné kromě ceny nájmu složit také kauci ve výši jednoho až tří měsíčních nájmů. Podle nového občanského zákoníku může ale pronajímatel požadovat až šestinásobek měsíčního nájemného. Výše kauce je stanovena v nájemní smlouvě.

Kauce slouží k pokrytí případných dluhů na nájemném, nezaplacených zálohách či škodách způsobených při používání bytu. Pokud k takovým případům nedojde, pronajímatel je povinen po skončení nájmu složenou zálohu nájemci vrátit, a to i s úroky v minimálně zákonné výši, není-li v nájemní smlouvě stanovena jiná výše. Obecně platí, že byt musí být vrácen v takovém stavu, v jakém byl převzat. Samozřejmě s přihlédnutím k obvyklému opotřebění při běžném užívání.

Pokud se chcete vyhnout případným problémům s vrácením kauce či dohadům s pronajímatelem, myslete na důkladně vyplněný předávací protokol. Dobré je také předání bytu zdokumentovat pořízením fotografií či video záznamem.

V mnoha případech domáhat se následně náhrad nebo vrácení kaucí u soudu, a to i když jde o požadavky oprávněné, je finančně náročné. Mnohdy mohou náklady na soudní řízení převýšit požadovanou náhradu.

 

                                              Zdroj:http://www.hypoindex.cz

 

                               Zpět
Doporučujeme:
Prodej rodinného domu Svitavy
Název: Prodej rodinného domu Svitavy
Obec: Svitavy
Cena: Informace v RK
Aktuality:
© 2007-2010 MAX reality - www.max-rk.cz
Radko Bartoš • živnostenské oprávnění vydané MěÚ Vysoké Mýto - odbor OŽÚ č.j. 4132-4/2006/OŽÚ, ev. č. 361108-4221-01,
datum vzniku živnostenského oprávnění 5.3. 1997 • IČO: 429 15 279

design © 2007 www.gtisk.cz | seo & code © 2010 vulgar.cz